Proje ve Eğitimler

Araştırma Projeleri

 • Dijital Dönüşüm Ölçeği: IEU Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmekte olan bu projede işletmeler için dijital dönüşümün yönetimine yönelik bir ölçek geliştirilmektedir (2021-2022)
 • İzmir Kooperatifleri Araştırması: İzmir Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen projede İzmir bölgesi kooperatiflerinin bir envanter çalışmasının yanısıra sosyo-ekonomik faaliyetlerinin ağ analizi yapılacaktır (2021-2022).
 • YerMek: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Başarsoft ortaklığı ile yapılan “Yerleşim yerlerinin kademelendirilmesi projesi”, Sosyal Ağ Analizi çalışmaları (2020)
 • Newton Fund destekli “Research Environment Links Turkey-UK and Vietnam-UK” projesi (2020-2021)
 • EU FP6 project: EURACE (2006-2009): Expert researcher. Project full name: An agent-based software platform for European economic policy design with heterogeneous interacting agents: new insights from a bottom up approach to economic modeling and simulation (European commission project code: FP6-35086). This project aimed to produce a platform to support decision process in the monetary strategies of EU by simulating economic actors and their interaction using a multi-agent architecture.
 • BSMM: Researcher in British Council supported project “A barometer for science in the media monitoring (BSMM)”. The project started in march 2012, with teams from UK, Brasil, China, Italy, and Turkey. The project aims to measure science news in the media, across and within several countries.

Yönetilen Doktora ve Yüksek Lisans Araştırma Tezleri

 • 2021 Erkan Hüner, Yüksek Lisans, Definition of Success according to Women Entrepreneurs in Turkey, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme
 • 2018 Abdülkadir Özgen, Implementation of Agile Practices in New Product Development: A Case Study in Manufacturing, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme
 • 2017 Canan Yıldırım Demirkıran, Multivariate analysis of employee career changes, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme
 • 2016 Özgür Akarsu, Studying dynamics of organizational change through discursive transformations, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İşletme

Uygulama ve Danışmanlık Projeleri

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi – İnoSuit inovasyon programı, mentor (2017-sürüyor). Partner firmalar:
  1. Türklab (2017-2018)
  2. BayKim (2018)
  3. KFC Gıda (2019-2020)
  4. PınarDöküm (2020-2021)
  5. Jantsa (2021-halen)
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Girişimcilik Programı, Mentorluk (2021)
 • DTE – Dijital Türkiye Endeksi projesi: Türkiye Bilişim Derneği tarafından yürütülen projede danışmanlık, 2019-2020. Dijital Türkiye Endeksi tasarım aşamasındadır. İlk yıl sonuçlarını 2022 yılında bu linkte yayınlanmıştır.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-TÜSSİDE, Açık Kaynak Platformu fizibilite raporu (2019)
 • Açık Kaynak Platformu, AçıkHack Türkçe Doğal dil işleme yarışması, jüri üyeliği, 2020
 • BİGG Girişimcilik programı, İYTE ve IEU yürütücülüğnde Jüri üyeliği, 2019-halen
 • Kurumsal Algı (Türkcell): Bu çalışmada var olan zamansal bir dijital veri tabanı üzerinde çalışanların görüşleri metin analizi ile incelenmekte, kültürel bölümlenme, yeni stratejik kavramların çalışanlarca benimsenmesi konusunda analizler yapılmıştır (2014)
 • Sosyal Ticaret ArGe Projesi: TÜBİTAK 1507 Desteği kapsamında desteklenen 7120895 numaralı, Socio-Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri tarafından yürütülen ‘Bulut Tabanlı Sosyal Ticaret Uygulamaları’ ArGe/Yazılım Geliştirme Projesi (Haziran 2013- Aralık 2013)
 • Bulut Bilişim Modelleme, Skyatlas ile TEYDEB destekli projeler:
  1. 7150255 no’Lu proje “Openstack Üzerinde Kaynak Kullanımı Gözeterek Sanal Sunucuları Fiziksel Sunuculara Optimize Dağıtan Sistemin Geliştirilmesi”, 2015-2016
  2. 7140255 nolu proje “Ölçeklenebilir Dinamik Kaynak Yönetim Ve Paylaşım Sistemi”, 2014-2015 Bu projelerde bulut bilişim taleplerinin veri madenciliği ve istatistiki yöntemlerle profile modellemesi, ve bu sayede bulut altyapısının daha verimli ve etkili kullanımı amaçlanmaktadır.
 • 3140993 No’lu TEYDEB Projesi, “İnsan Kaynakları Süreçlerinde Öngören ve Keşfeden Akıllı Mekanizmalar: Kariyer Yönetimi ve Sadakat Ölçümü” BisCozum.com ile, Bu proje İK süreçlerinde süreç kalitesi ve hızının veri madenciliği yöntemleri kullanılarak iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 2015-2016
 • AirTies Technologies : Açık kaynak lisans uyumluluğu ve açık yenilikçilik stratejisi geliştirme. 2009
 • Turkcell Communications Inc.: Katma Değerli Servisler istemci mimarisi yeniden tasarım ve gerçekleştirme. 2006

Sivil Toplum Projeleri

 • Now Sprint Agro 4.0 Accelerator ücretsiz girişimcilik programı mentorluğu (2021)
 • Bilimler Köyü “Sosyal Ağ Analizi” atölyesi, Engin Hengirmen ile birlikte (2020)
 • Nesin Matematik Köyü, Bilgisayar Programlama Yaz Okulu (2014-2021) 2014 yılından beri yaz aylarında Nesin Matematik Köyü‘nde lise öğrencilerine yönelik programlama dersi veriyorum. Bu dersin içeriğine önyükleme sitesinden ulaşabilirsiniz.
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Bilgisayar Programlama eğitim tasarımı (2014)
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) Türkiye İşkence Haritası, sosyal ağ analizi danışmanlık desteği (2008)
 • WWF Türkiye “Belek-Çıralı Ekoturizm Projesi”, proje asistanı (1998)
 • Yayın kurulu üyesi, Turkish Association of Electrical Engineering Journal (EMO Dergisi), 1990-1994.

Eğitim Danışmanlığı

Eğitim programı içerikleri: İş Analitiği ve Büyük Veri, Sosyal Ağ Analizi

 • Digital Ottoman Studies Group: Sosyal Ağ Analizi Eğitimi, 12 gün (Eğitmenler: Mehmet Gençer, Engin Hengirmen, 2021)
 • GDZ Elektrik Dağıtım: Kurumsal Temel R Eğitimi, 3 gün (Eğitmen: Mehmet Gençer, 2019)
 • CMS Jant: İş Analitiği ve Büyük Veri-Kurumsal Eğitim, 5 gün (Eğitmen: Mehmet Gençer, 2019)
 • HugoBoss: İş Analitiği ve Büyük Veri-Farkındalık Semineri, tek gün (Eğitmen: Mehmet Gençer, 2019)
 • Kalkınma Bakanlığı: Ağırlıklı olarak ekonomi ve istatistik uzmanlarından oluşan kalkınma Bakanlığı uzmanlarının katıldığı bu eğitimde ağ analizinin yanı sıra temel makine öğrenmesi konuları ele alındı (Beş gün, 16-22 Temmuz 2018).

Verilen Dersler

 • BUS 210-BUS 220: İşletme ve Sosyal Bilimler için Veri Okur-yazarlıği ve Veri Analitiği dersleri: Tasarım ve koordinasyonunu üstlendiğim bu iki ders öncü bir uygulama olarak IEU işletme fakültesinin tüm bölümlerinde zorunlu ders olarak verilmektedir.
 • BUS 464: İş Analitiği ve Büyük Veri.
 • BUS 360: İnsan Kaynakları Yönetimi
 • ISL 511-512: Yöneticiler İşin İşletme Yüksek Lisans programı kapsamında “Küresel İşletmede Güncel Konular” dersleri.

Yazılımlar

 • rSDI: Spatial Dispersion Index R paketi
 • PopGUI: EURACE projesi kapsamında geliştirilmiş, büyük ölçekli simülasyonlarda sosyo-ekonomik popülasyonların ve aralarındaki ilişkilerin oluşturulması içi kullanılan modül.
 • Texindex.py: LaTeX projelerinde anahtar kelime dizini oluşturulmasını otomatikleştiren modül.